1987 - Semi

Semi

Një tjetër dy shitësit dhe shoferët e shitjeve erdhën në ekipin seding. Objektivi: Futja përfundimtare e markës Simore në rajone të tjera.

Nëpërmjet shërbimit telefonik klientët ekzistues janë duke u kujdesur. Më poshtë është tashmë përveç kasapëve, dyqaneve ushqimore, djathë dhe përpunues të mishit.
Me një plan turistik të sofistikuar, të gjithë klientët janë furnizuar një herë në javë dhe në të njëjtën kohë kanë paraqitur veprime dhe risitë direkt në dyqan.

Emri i markës "Simore" futet në regjistrin e markës tregtare. Nga rruga, Semi është emri i thirrjes së Pjetrit Stettler, gjatë kohës së tij ushtarake. Meqë Stettler dha në vendin e armëve, babai im u bë "seding". Ky emër është ende markë e të gjitha produkteve të bukura që lënë punët tona.1990 - Rritja->

<- 1987 - Semi