2018 - Instagram dhe Gin

Instagram dhe Gin

Me 3 miq Valentin Stettler prodhon gin e tij të parë. Përsëri, hunda e Semi, bimët e freskëta dhe përpunimi shumë i mirë.

Blerja e mikserave të reja si zëvendësim i mikserit të furrës
Fillimi i filmave të parë nëpërmjet Instagram për të gjeneruar audiencë shtesë.