2017 - Glubaries Sinedy patate të skuqura

Patate të skuqura siditore

Rritja e komunikimit digjital vazhdon edukimin në fushën e mediave online dhe blerjen e klientëve në Dirk Michael Lambert në kursin ekzekutiv të Frankfurtit
Sigurimi i punës në Zhang Winterthur të porositur, qëllimi është se aromat nuk janë më të shveshur me dorë në kanalin e bottler, por të ngritur drejtpërdrejt, të hapur, të hapur, të hapur, të hapura nga plesht. Pra, punonjësit mund të punojnë më lehtë dhe të butë

Igho në Basel për herë të parë me një bashkë-ekspozues. Ndërtimi i një prodhimi në vend në bashkëpunim me Valida St. Gallen.
Pra, ne ishim në gjendje të tregojmë të gjithë vizitorët e Igo se si erëza përpunohen me dorë dhe natyrisht të shitura në fund.
Shitja Stedy Uk patate të skuqura në Olma, hera e parë e pranishme në 2 stalla me mbi 10 punonjës
Nëntor 2017 Fillimi i bashkëpunimit me hanë dashurinë e mishit :) -> dhe deri më sot
Prezantimi i 11er Bäumli (gjithçka në të vogla si piramidë gjobë)
Rritja e reklamave të markës mbi konkurrencën ushtarake.