1981 - Vetëpunësimi dhe Passion

Pavarësia dhe pasioni

Është 1 prill 1981: Unë mund të kujtoj shumë mirë për të kujtuar këtë bisedë nga prindërit e mi, Peter & Pia Stettler. Babai im erdhi në shtëpi u bashkua me shtëpinë me regjistrin komercial të skenës në duart dhe shpjegimin: "Pia, nga sot unë jam vetëpunësuar spice mikser". Entuziazmi i nënës sime ishte mjaft i sjelljes, i qartë, ne jemi një familje 4-anëtarëshe dhe pastaj si sot, ka gjithçka, nganjëherë 10 apo edhe 1000 ... një treg i zënë në industrinë dhe pastaj vetëm e bëjnë këtë "të vetëpunësuar" dhe të marrë të gjithë rrezikun?ADE e sigurisë dhe liria e mirëpritur?

Sot unë e kuptoj më mirë, pasioni është temë për të kaluar kohën për të kaluar atë që preferoni (dhe kjo është në Peter Stettler: erëza për të ngjyrosur, përzier dhe shitur në kasaps), bosi i pronarit të tij dhe punojnë në mënyrë të pavarur.