1985 - Ndërtesa e parë e kompanisë

Ndërtesa e parë e kompanisë

Referenca e ndërtesës së kompanisë së parë në Märwil Një vend i përshtatshëm për rritjen e planifikuar u gjet në Märwil në terrenin e mëparshëm të zotërimit dhe të marrë me qira.
1987 - Stedy->

<- 1982 - Asortimenti po rritet